Vídeň

viden1Hlavním městem Rakouska a současně jednou z jeho spolkových zemí je Vídeň — elegentní velkoměsto ležící na řece Dunaji. Se svými více jak 1 800 000 obyvateli je největším a nejvýznamnější kulturním a politickým centrem našich jižních sousedů. Nejvíce obyvatel tvoří přirozeně Rakušané. Avšak Vídeň je velké kosmopilitní město, ve kterém žije řada komunit a národních menšin z celého světa, a to i z České republiky. Vídeň se v mnohém podobá našemu hlavnímu městu, přesto je více upravenější a spořádanější. Není proto divu, že Vídeň obsadila druhé místo v seznamu měst podle kvality života sestaveném v roce 2008 firmou Mercer. Hodnocení měst probíhalo na základě politických a ekonomických faktorů, úrovně životního prostředí, zdravotnictví, školství a bezpečnosti města.

Správní členění Vídně

viden2Od roku 1954 je Vídeň administrativně členěna na 23 samosprávných městských částí (tzv. Wiener Stadtbezirke), které jsou označeny jak číslem, tak i vlastním názvem. Vídeňské městské okresy jsou číslovány ve spirále od středu města proti směru hodinových ručiček a tato čísla jsou uvedena na každém uličním štítě před názvem ulice a jsou i součástí vídeňských PSČ. Názvy okresů jsou zase odvozeny od nejvýznamnější čtvrti v daném okrese. Největší vídeňskou městskou částí je Donaustadt ve východní části Vídně a nejmenší je Josefstadt v centru města.

Počasí ve Vídni

Narozdíl od většiny hornatého území Rakouska se Vídeň nachází v nížinné oblasti Vídeňské pánve, a proto se i podnebí a počasí v tomto městě liší od zbytku země. Podnebí Vídně je mírné a kontinentální a příliš se neliší od podnebí v ČR. Průměrné letní teploty se pohybují 24 °C, ale výjimkou nejsou ani tropické dny s 30° vedry. Pro návštěvu Vídně a prohlídku jejích pamětihodností je ale vhodnější si vybrat spíše jarní či podzimní slunečný dny. Naopak teploty zimních dnů se pohybují v rozmezí od -7 do 1 °C.